Trong hơn 225.000 tỷ đồng khái toán tổng mức đầu tư các dự án nêu trên, vốn ngân sách chiếm khoảng 115.600 tỷ đồng.

TP.HCM đề xuất đầu tư 59 dự án giao thông có tổng vốn hơn 225.000 tỷ đồng-1

TP.HCM đề xuất đầu tư 59 dự án giao thông có tổng vốn hơn 225.000 tỷ đồng-2

TP.HCM đề xuất đầu tư 59 dự án giao thông có tổng vốn hơn 225.000 tỷ đồng-3

TP.HCM đề xuất đầu tư 59 dự án giao thông có tổng vốn hơn 225.000 tỷ đồng-4

TP.HCM đề xuất đầu tư 59 dự án giao thông có tổng vốn hơn 225.000 tỷ đồng-5

TP.HCM đề xuất đầu tư 59 dự án giao thông có tổng vốn hơn 225.000 tỷ đồng-6

TP.HCM đề xuất đầu tư 59 dự án giao thông có tổng vốn hơn 225.000 tỷ đồng-7

TP.HCM đề xuất đầu tư 59 dự án giao thông có tổng vốn hơn 225.000 tỷ đồng-8

TP.HCM đề xuất đầu tư 59 dự án giao thông có tổng vốn hơn 225.000 tỷ đồng-9

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn