Trả tiền để được đi cọ toilet, kiếm ra vàng dễ như trở bàn tay

Thông thường, chủ nhà sẽ phải trả tiền để nhờ người đến lau dọn giúp nhà cửa. Tuy nhiên, chuyện của anh Mavin thì ngược lại. Anh sẽ trả tiền cho chủ nhà để được cọ toilet, nhà tắm của ngôi nhà, cửa tiệm này. Vì sao lại có chuyện lạ đời như thế?

Q.N (Theo SCMP)