Trăn gấm đối đầu hổ mang chúa, trận tử chiến khiến cả 2 phải bỏ mạng

Dù sắp mất mạng sau khi trúng nọc độc của rắn hổ mang chúa, trăn gấm không quên phản đòn và kéo kẻ thù cùng chết theo
Nguồn Youtube@Mrhitman