Tranh luận Trump - Biden: Những khoảnh khắc 2 ứng viên đối đầu 'chan chát'

Sự kiện: Bầu cử Mỹ 2020
Ngày 22/10 (giờ Mỹ), cuộc tranh luận cuối cùng giữa 2 ứng viên trong Bầu cử Mỹ 2020 đã diễn ra dưới sự quan tâm của đông đảo công chúng. 6 chủ đề được đưa ra và có thể thấy ông Trump cùng ông Joe Biden luôn đối đầu 'chan chát' với những quan điểm hoàn toàn trái ngược.


Chủ đề Sắc tộc tại Mỹ

Chủ đề Gia đình Mỹ: Chính sách bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe.


Chủ đề Gia đình Mỹ: Chính sách nhập cư, trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình, các biện pháp hỗ trợ người dân.

Chủ đề An ninh quốc gia

 

Chủ đề Biến đổi khí hậu

Chủ đề Sự lãnh đạo

Q.N (Video: The Fox News, CNBC...)