Trêu chó đang bị xích và cái kết

Chàng thanh niên thấy chó đang bị xích nên trêu chọc ai ngờ xích đứt khiến bạn phải vào giải cứu...


Nguồn clip: FB