Triều Tiên triển khai 'giáo viên' AI để dạy học cho trẻ em

Một chương trình giáo dục sử dụng robot AI được Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Nhưỡng phát triển trong thời gian gần đây.

A.B (Theo Korea Now)