Trộm leo giáo lên tầng 10, dùng sào câu túi xách qua cửa sổ

Một người đàn ông đã leo theo giàn giáo lên tầng 10 rồi dùng sào tre gắn móc để trộm túi xách qua cửa sổ phòng khách và nhanh chóng tẩu thoát.

Theo SCMP