Trộm ngụy trang như bóng ma, vào khoắng sạch tài sản

Xem clip nhiều người tỏ ra kinh hãi khi tên trộm ngụy trang giống như "ma" để tránh camera, vào nhà dân lấy đi nhiều tài sản giá trị.

Nguồn MXH