Trực thăng quân sự quần thảo trên đám đông, biểu tình ở Mỹ sang ngày thứ 8

Bất chấp lời cảnh báo se huy động quân đội để dẹp loạn cùng lệnh giới nghiêm đang được áp dụng ở hầu hết các thành phố, hàng loạt các cuộc biểu tình vẫn diễn ra với quy mô khác nhau, từ tuần hành trong hòa bình đến đụng độ, bạo loạn. Trực thăng quân sự bay ngay phía trên đám đông tụ tập bất chấp đang trong giờ giới nghiêm tại Washington.

Q.N (Theo AP, Reuters)