Trung Quốc ảnh hưởng thế nào đến ngành công nghiệp tái chế?

Sự kiện: Zone 4.0
Tái chế là quá trình tiêu hủy các sản phẩm cũ và xử lý chúng thành sản phẩm mới có thể tái sử dụng. Tuy nhiên việc tái chế không hề đơn giản và nền công nghiệp này trên toàn cầu lại phụ thuộc rất lớn vào Trung Quốc. Bên cạnh đó, tái chế cũng đang ngày được con người chú trong hơn. Vậy, việc tái chế có đáng để chi khoản tiền lớn không?

M.B (Theo Bloomberg)