Trung Quốc mở cửa kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới

Ngày 31/3 vừa qua, Trung Quốc đã chính thức mở cửa kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới để hỗ trợ nghiên cứu toàn cầu tại huyện Bình Dương, tỉnh Quý Châu.

(Theo Newsflare)