Trung Quốc: Nhân viên căng tin trường đại học dùng chân để rửa rau

Các nhân viên bếp tại căng tin một trường đại học ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã dùng chân để rửa rau và nhặt xúc xích rơi trên sàn rồi cho vào khay đồ ăn mà không rửa lại.

Theo SCMP