Trường trung học Mỹ cho học sinh học ở 10 nước trong 3 năm học

Cứ một năm học, học sinh tại trường trung học này lại được học ở 4 nước khác nhau để trải nghiệm và khám phá nhiều nền văn hóa.

A.B (Theo Think Global School)