Tù nhân ở Brazil xin giảm án tù bằng cách đơn giản không ngờ

Hãy đến nhà tù an ninh tối cao cấp 4 – Katun Dubis của Brazil, nằm biệt lập gần với biên giới của Argentina để xem các tù nhân ở đây đang nỗ lực xin giảm án bằng cách đơn giản đến không ngờ.

Q.N ( Theo CCTV)