Toàn bộ kinh phí khoảng 150 triệu đồng do Đảng ủy - Đoàn Thanh niên Khối cơ sở Bộ Công thương tại TP.HCM tổ chức vận động với sự đồng hành của Đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 - EVNGENCO 3 và các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối tham gia hỗ trợ. 

Công trình "Thắp sáng đường tuần tra biên giới" có chiều dài 2,5km, lắp đặt 70 bộ đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Công trình góp phần giúp người dân khu vực biên giới có thể đi lại thuận tiện và đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời tạo thuận lợi cho lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ...

Vĩnh Phú - Quang Son