Để kiểm soát dịch bệnh, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các ngành liên quan thực hiện lại các chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các vị trí cửa ngõ ra vào thành phố. Các chốt này sẽ thực hiện công tác kiểm soát dịch bệnh 24/24h.

Tấn Phước - Minh Trang