Nhiều người hay nói về trí tuệ nhân tạo (AI) như thể đó một thứ gì đó trong tương lai, nhưng thực tế nó đã xuất hiện từ lâu và đang được ứng dụng nhiều trong dịch Covid-19.

Nhiều người hay nói về trí tuệ nhân tạo (AI) như thể đó một thứ gì đó trong tương lai, nhưng thực tế nó đã xuất hiện từ lâu và đang được ứng dụng nhiều trong dịch Covid-19.

Đại dịch đã cho loài người thấy được rằng, AI hoạt động như thế nào và nó có thể làm gì theo nhiều cách khác nhau. Ngay từ khi bắt đầu, AI giúp chúng ta tìm hiểu về SARS-CoV-2, loại virus gây ra đại dịch truyền nhiễm Covid-19. AI giúp các nhà khoa học phân tích thông tin di truyền hay còn gọi là ADN của virus một cách nhanh chóng. ADN là chất liệu tạo ra virus và bất cứ sinh vật sống nào.