Báo cáo của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia cho thấy Việt Nam là quốc gia dẫn đầu về nhập khẩu nông sản của nước này với trên 3,5 tỷ USD.

Việt Nam chiếm gần 80% giá trị kim ngạch nông sản Campuchia xuất khẩu-1

Việt Nam chiếm gần 80% giá trị kim ngạch nông sản Campuchia xuất khẩu-2

Việt Nam chiếm gần 80% giá trị kim ngạch nông sản Campuchia xuất khẩu-3

Việt Nam chiếm gần 80% giá trị kim ngạch nông sản Campuchia xuất khẩu-4

Việt Nam chiếm gần 80% giá trị kim ngạch nông sản Campuchia xuất khẩu-5

Việt Nam chiếm gần 80% giá trị kim ngạch nông sản Campuchia xuất khẩu-6

Việt Nam chiếm gần 80% giá trị kim ngạch nông sản Campuchia xuất khẩu-7

Việt Nam chiếm gần 80% giá trị kim ngạch nông sản Campuchia xuất khẩu-8

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn