Việt Nam sẽ là đầu tàu kinh tế trí tuệ nhân tạo ở Asean

Sự kiện: Zone 4.0
GS. Jason Furman, Đại học Harvard, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế của Tổng thống Obama (Mỹ) tin rằng, Việt Nam sẽ là đầu tàu tiên phong về kinh tế 4.0 và trí tuệ nhân tạo (AI) ở ASEAN

Thực hiện: Hoàng Tư Giang- Phạm Huyền

Video: Huy Phúc, Xuân Quý, Đức Yên, Bạt Tuấn