Nổi tiếng là hào phóng trong chi tiêu, các điểm đến trên thế giới đều muốn đón dòng khách nhà giàu Trung Đông. Du lịch Việt Nam, với những rào cản về không gian, tôn giáo, ngôn ngữ... đang tìm cách vượt qua để thu hút những vị khách Hồi giáo này.

Chi tiêu hào phóng

Theo Tổng cục Du lịch, Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 xác định khu vực Trung Đông là thị trường khách du lịch rất tiềm năng của Việt Nam, cần tập trung hướng tới. Khai thác thị trường Trung Đông sẽ tạo cơ hội cho du lịch Việt Nam tiếp cận với thị trường du lịch Hồi giáo rộng lớn ở Nam Á và Tây Á.