Xác định nguyên nhân nước giếng cháy ngùn ngụt khi châm lửa

Kiểm tra sơ bộ, các cơ quan chức năng xác định giếng nước tại xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh nhiễm dầu diesel, lượng dầu nhiễm vào giếng 2-3 hôm trước do thẩm thấu qua mạch nước ngầm.

Theo VTC14