Xe cấp cứu hú còi, phát loa xin nhường đường vì chở…cành đào

Chiếc xe cấp cứu chở đầy cảnh đào và dù không làm nhiệm vụ chở người đi cấp cứu nhưng tài xế vẫn bật đèn ưu tiên và phát loa yêu cầu các xe khác nhường đường.

Video: MXHGT