Xe Mercedes 'nhún nhảy' trên đường để làm gì?

Free Driving Assist (FDA), là một phần trong gói tùy chọn hệ thống kiểm soát thân xe điện tử E-Active Body Control.
Theo Carscoops | Video Youtube@TheStraightPipes/Javier Mota ...