Xem bão cát cao hơn 30m như quái vật nuốt trọn cả thành phố ở Trung Quốc

Một trận bão cát khổng lồ đã càn quét qua thành phố Cách Nhĩ Mộc, thuộc tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc vào ngày 26/7/2018.
Video: CCTV, Daily Mail