Xem dân làng buộc dây thừng, đập kính giải cứu xe đón dâu lao xuống sông

Chiếc ô tô đi đón dâu đang trên đường trở về tiệc cưới thì bị trượt khỏi cầu và trôi trên sông nửa km trước khi được dân làng giải cứu.

Nguồn: Newflare