Xem đánh sập tòa nhà 21 tầng trong tích tắc

Tòa nhà 21 tầng làm từ 16.000 tấn thép ở TP Bethlehem (bang Pennsylvania, Mỹ) bị phá hủy, hóa tro bụi trong 16 giây khiến người chứng kiến phấn khích

Nguồn: BBC News