Xem lựu pháo Mỹ M777 hiện đại nhất thế giới nhả đạn

Được coi là lựu pháo hiện đại nhất thế giới, M777 là niềm tự hào của lực lượng pháo binh Mỹ.

Thanh Hảo