Xem nga phóng thành công tên lửa chống tên lửa đạn đạo mới

Nga công bố đoạn video ghi lại vụ thử thành công tên lửa chống đạn đạo mới...
Theo RT