Xem phi đội người bay của Hải quân Anh tập trận giữa đại dương

Hải quân Anh đã cho thử nghiệm bộ đồ phản lực cá nhân Jet Suit
Theo DM