Xem Tổng thống Putin trượt tuyết, lái mô tô cùng Tổng thống Belarus

Theo Reuters | Video: Global News