Xem 'tủ lạnh' trữ đá xua tan oi bức của người sống cách đây 3000 năm

Cách đây 3000 năm, con người đã biết cách tạo những chiếc 'tủ lạnh' khổng lồ để chứa đá - vật phẩm được coi là quý giá và chỉ dành cho vua chúa.

Q.N (Video: Youku, Pear Video, Miao Pai, CCTV)