Xem xe tăng T-72B3 của Việt Nam drift trong Tank Biathlon 2018

Kíp chiến đấu số 2 của Việt Nam đã rất cố gắng hoàn thành bài thi tại Tank Biathlon 2018. Tuy nhiên, do mới chỉ được làm quen quá ít ngày nên cảm giác lái, căn đường chưa thật tốt.

Nguồn: Youtube@Телеканал Звезда