4 ngày thần tốc dựng khu hồi sức tích cực lớn nhất ở tâm dịch Bắc Giang

Những ngày chạy đua chống Covid-19 ở tâm dịch Bắc Giang, một trung tâm hồi sức cấp cứu ICU có quy mô lớn nhất và hiện đại nhất toàn tỉnh đang được gấp rút hoàn thiện, dự kiến chỉ trong 4 ngày.

Thùy Chi - Xuân Minh