Ấn Độ sẽ soán ngôi Trung Quốc?

Mặc dù Ấn Độ đã tụt hậu so với Trung Quốc kể từ khi cả hai quốc gia mở cửa với thế giới vào những năm 1980 nhưng chính phủ quốc gia Nam Á này đang thực hiện các bước quan trọng, thách thức đối thủ cạnh tranh kinh tế lớn nhất của mình.

A.B (Theo Bloomberg)