Thiếu 36 trường công lập, học sinh Hoàng Mai ngồi 48 em/lớp; Liên tiếp 6 trận động đất trong 7 giờ ở Kon Tum… là những thông tin nổi bật trong ngày.