Quốc hội đồng ý lập Quỹ Phòng thủ dân sự ; Hai trường đại học bị 'truất' quyền tự chủ chỉ tiêu tuyển sinh 5 năm… là những thông tin nổi bật trong ngày.