Cử tri tích cực đi bầu, lựa chọn người xứng đáng nhất. TP.HCM vận động người dân hạn chế ra đường. Thêm 20 ca Covid-19 cộng đồng. Bệnh viện K gỡ phong tỏa cơ sở 1 & 2. Ericsson lâm nguy tại Trung Quốc. Ông Lý Hiển Long cảnh báo về mối quan hệ Mỹ - Trung. Sếp bự MU: Quên Erling Haaland đi!

Bản tin sáng VietNamNet (22/5/2021)

 

Cử tri tích cực đi bầu, lựa chọn người xứng đáng nhất. Dùng 12.100 tỷ đồng nguồn tiết kiệm chi năm 2020 mua vắc-xin Covid-19. TP.HCM vận động người dân hạn chế ra đường. Thêm 20 ca Covid-19 cộng đồng. Bệnh viện K gỡ bỏ phong tỏa cơ sở 1 & 2. Ericsson lâm nguy tại Trung Quốc. Ông Lý Hiển Long cảnh báo về mối quan hệ Mỹ - Trung. Sếp bự MU: Quên Erling Haaland đi!