Giá xăng dầu Việt Nam thấp nhất thế giới; Việt Nam cần tuyên bố kết thúc đại dịch Covid-19… là những thông tin quan trọng và nổi bật trong ngày.