Thủ tướng chỉ đạo ba bộ xử lý kiến nghị về phòng cháy karaoke; Hà Nội cấm tổ chức dạy thêm, dạy trước chương trình… là những thông tin nổi bật trong ngày.