Chuyển Bộ Công an các vụ việc có dấu hiệu lợi dụng dịch bệnh để nâng giá ở TP.HCM; Công ty AIC chấp nhận bồi thường toàn bộ thiệt hại… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.