Kiểm tra toàn quốc về quản lý tiền công đức; Huy động đăng kiểm viên các tỉnh chi viện cho Hà Nội, TP.HCM… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Chính trị chuẩn y 2 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tại kỳ họp thứ 27 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đầu tháng 3, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với bà Trần Thị Hiền và ông Hoàng Trọng Hưng. Bà Trần Thị Hiền và ông Hoàng Trọng Hưng là hai trong số 19 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, đầu năm 2021.