Kỷ luật cảnh cáo nguyên Bộ trưởng Mai Tiến Dũng; Từ 31/3 bắt đầu khóa thuê bao nếu không chuẩn hóa thông tin cá nhân… là những thông tin nổi bật trong ngày.