Kỷ luật cảnh cáo nguyên Bộ trưởng Mai Tiến Dũng; Từ 31/3 bắt đầu khóa thuê bao nếu không chuẩn hóa thông tin cá nhân… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Từ 31/3 bắt đầu khóa thuê bao nếu không chuẩn hóa thông tin cá nhân

Cục Viễn thông cho biết, các nhà mạng phải tạm dừng hoạt động của thuê bao nếu không chuẩn hóa thông tin cá nhân từ 31/3 sau khi đối soát thông tin với cơ sở dữ liệu dân cư và có thông báo đến khách hàng. Đối với các thông tin thuê bao nghi ngờ không đúng quy định, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định buộc tạm dừng hoạt động nếu không đăng ký lại thông tin cá nhân.