Khẩn trương xin ý kiến các vấn đề chất vấn tại kỳ họp Quốc hội thứ 7; Bắt Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Khẩn trương xin ý kiến các vấn đề chất vấn tại kỳ họp Quốc hội thứ 7

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đến nay, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã cơ bản hoàn thành 86/107 nhiệm vụ (đạt trên 80%) thuộc Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Ông đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội nghiên cứu tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng dự kiến chương trình kỳ họp khoa học, chặt chẽ, hợp lý, tính khả thi cao. Ông Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại biểu Quốc hội về dự kiến nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn theo tiến độ đề ra; đôn đốc các cơ quan gửi báo cáo và tham mưu, phục vụ tốt hoạt động chất vấn tại kỳ họp.