Bộ Chính trị: Cán bộ né tránh trách nhiệm sẽ bị tạm đình chỉ công tác; Thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Chính trị: Cán bộ né tránh trách nhiệm sẽ bị tạm đình chỉ công tác

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký ban hành Quy định 148 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ có hành vi vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống gây ảnh hưởng tiêu cực, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức, cá nhân; cán bộ cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm sẽ bị tạm đình chỉ công tác. Bộ Chính trị cũng ban hành phụ lục kèm theo Quy định số 148, nêu rõ thẩm quyền tạm đình chỉ công tác trong cơ quan Đảng, trong các cơ quan Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ quyết định tạm đình chỉ công tác đối với: Thứ trưởng và tương đương; Chủ tịch UBND cấp tỉnh; người có chức vụ do Thủ tướng bổ nhiệm. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định tạm đình chỉ công tác với: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ...