Bị cá sấu kẹp ngang đầu, linh dương bất ngờ được hà mã giải cứu

Một con linh dương đầu bò đã trở thành nạn nhân của cá sấu khổng lồ khi ra bờ sông uống nước cùng đàn
Theo Kruger Sightings