Bị cạp nong cực độc tấn công, rắn nước quyết tâm chống trả đến cùng

Một cuộc chiến vô cùng kịch tính và dữ dội đã diễn ra giữa một con rắn cạp nong cực độc với một con rắn nước Keelback
Nguồn Amazing/ BaraniTV Live