Hổ mang chúa tàn nhẫn giết chết một trong 'tứ đại nọc độc' ở Ấn Độ

Cuộc chiến giữa hổ mang chúa và hổ mang ấn độ bên bờ suối
Theo Youtube@Living Zoology