Buồng khử khuẩn di động 'made in Việt Nam' chống Covid-19

Sự kiện: Dịch COVID-19
Buồng khử khuẩn sử dụng muối ion là sản phẩm của nhóm kỹ sư Đại học Bách khoa Hà Nội và Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường. Hệ thống có thể diệt virus, vi khuẩn gây bệnh đến 99,9% trong 15 giây, giúp phòng chống Covid-19 có nguy cơ lan rộng.

Linh Trang