Cách công binh Nga đưa tên lửa đạn đạo liên lục địa nặng 100 tấn vượt sông

Hàng chục mảnh cầu phao di động được ghép lại với nhau tạo nên chiếc phà nặng 360 tấn giúp tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars nặng 100 tấn vượt sông dễ dàng.
Theo Tass | video Zvezd