Các nhà quản lý giáo dục ở Mỹ đã rút ra rất nhiều bài học khó từ Omiron khi các trường của nước này đón học sinh trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

Các nhà quản lý giáo dục ở Mỹ đã rút ra rất nhiều bài học khó từ Omiron khi các trường của nước này đón học sinh trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

Vấn đề nan giải đối với những người làm trong ngành giáo dục toàn cầu là phải dung hòa giữa việc mở cửa trường học và xu hướng gia tăng không ngừng của dịch bệnh. Lựa chọn đóng cửa các trường hồi năm 2020 và 2021 đã gây ra nhiều tác động về kinh tế, tâm lý xã hội và văn hóa kéo dài. Chính sách này dường như không còn phù hợp nữa. Do vậy, một loạt nước đã sớm có những điều chỉnh để thích ứng với tình hình mới.